Sprawozdawczość

Sprawozdanie

Każda fundacja, zgodnie z obowiązującym prawem, ma obowiązek sporządzania sprawozdań wobec różnych urzędów. Fundacja Eko Cykl przygotowuje:

  • sprawozdanie finansowe, opisujące stan finansowy oraz gospodarkę finansami, które corocznie składa w Urzędzie Skarbowym za rok obrotowy.
  • sprawozdanie merytoryczne, opisujące działania przeprowadzone w danym roku kalendarzowym, które corocznie składa do organu kontroli za rok obrotowy – w przypadku Fundacji Eko Cykl jest nim Minister Środowiska – oraz podaje je do wiadomości publicznej;
  • sprawozdanie ze zbiórki publicznej, opisujące wykorzystanie środków pieniężnych i darów rzeczowych zgromadzonych podczas zbiórki, które składa każdorazowo po zakończeniu zbiórki do organu wydającego na nią zgodę oraz podaje je do wiadomości publicznej.

Rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Baza Sprawozdań organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

Rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Baza Sprawozdań organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

Rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Baza Sprawozdań organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Uzupełnione sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 14.01.2013-14.01.2014

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

mBank 63 1140 1140 0000 4837 7900 1001

FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EKO CYKL
ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
tel. 502 066 028, fax. 22 402 81 96
e-mail: fundacja@ekocykl.org

KRS 0000412653


Prezes Fundacji Eko Cykl jest członkiem Kapituły Konkursu "Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo"

Obsługa prawna objęta wolontariatem: