O fundacji

 

Fundacja Eko Cykl

Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl założona została 29 lutego 2012 r. przez dr Katarzynę Michniewską, Prezesa Zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która od ponad 12 lat aktywnie walczy z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Spółka jest fundatorem fundacji.

Celem działania Fundacji Eko Cykl jest rozwój społeczeństwa odpowiedzialnego ekologicznie oraz realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytet to prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, m.in. na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także realizowanie działalności charytatywnej, pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i zgromadzenie wokół idei realizowanych przez fundację jak największej liczby uczniów, studentów, naukowców, ekologów oraz osób działających na rzecz ochrony środowiska.

Zarząd Fundacji Eko Cykl
dr Katarzyna Michniewska – Prezes Zarządu
Jarosław Michniewski – Członek Zarządu
Piotr Grodkiewicz – Członek Zarządu

Rada Fundacji Eko Cykl
Iwona Polecka – Przewodnicząca Rady
dr Marek Kośny – Członek Rady
Małgorzata Moraszka – Członek Rady

Statut Fundacji Eko Cykl – zobacz

Dane rejestrowe
Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl
ul. Modlińska 129
03-186 Warszawa
NIP 524-27-50-693
REGON 146044910
KRS 0000412653

mBank 63 1140 1140 0000 4837 7900 1001

FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EKO CYKL
ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
tel. 502 066 028, fax. 22 402 81 96
e-mail: fundacja@ekocykl.org

KRS 0000412653


Prezes Fundacji Eko Cykl jest członkiem Kapituły Konkursu "Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo"

Obsługa prawna objęta wolontariatem: