Licytuj i pomagaj!

Zebrane podczas licytacji ofiary przeznaczane są na rozwinięcie potencjału edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego w małych ośrodkach oświatowych, z najuboższych terenów w Polsce, poprzez finansowanie: zakupu materiałów edukacyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności w obszarze ochrony środowiska (pomoce naukowe, książki, materiały plastyczne), zakupu sprzętu komputerowego, jako narzędzia ułatwiającego zdobywanie wiedzy o środowisku naturalnym.